glavniBanner
second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button

 

Homepage Übersetzung  

eu5 korupcija megtrend
vuk11 exit77 bg zagadjenje presadjivanje-testisa liscevic hr-viki

Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second

  Srbija u Briselu otvorila poglavlje o slobodi kretanja kapitala

izvor: agencije  foto:                                                                                                                             10.12.2019.

eu-srbija

BRISEL - Srbija je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU.

Otvoreno je poglavlje 4 koji se tiče slobode kretanja kapitala.

Delegaciju Srbije u Briselu predvodi ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović, a ispred EU otvaranju poglavlja prisustvuju komesar za proširenje Oliver Varheji i predsedavajuća Savetom EU, finska ministarka za evropske poslove, Titi Tupurainen.

Srbija u ovom trenutku ima 18 otvorenih pristupnih poglavlja, od čega su dva privremeno zatvorena, prenosi Tanjug.

Za Srbiju ključan napredak u oblasti vladavine prava

Predsedavajuća Savetom EU finska ministarka za evropske poslove Titi Tupurainen kaže da je otvaranje novog poglavlja sa Srbijom pozitivan signal za ceo region Zapadnog Balkana.

„Kao predsedavajuća Savetom EU zadovoljna sam što završavamo naše predsedavanje Međuvladinom konfrencijom sa Srbijom i što mogu da najavim da Srbija otvara poglavlje četiri”, izjavila je Tupurainen, prenosi Tanjug.

Ona je nakon Međuvladine konferencije u Briselu pozvala Srbiju da nastavi svoje reformske procese posebno u oblasti vladavine prava i osnovnih prava.

„Ključno za Srbiju je da pokaže jaču političku predanost reformi vladavine prava. Drugo važno pitanje je normalizacija odnosa sa Kosovom”, kaže Tupurainen.

Finska ministarka za evropske poslove kaže da će EU nastaviti da blisko srađuje sa Srbijom na postizanju daljih rezultata na EU putu, za koje je ocenila da donose dobrobit obema stranama u procesu.

NBS o značaju otvaranja Poglavlja 4

Narodna banka Srbije imaće kao drugonadležna značajnu ulogu u okviru Poglavlja 4 koje je danas otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, navodi se u saopštenju centralne banke, uz ocenu da je odluka o otvaranju rezultat mera i zakonodavnih aktivnosti koje je Srbija preduzela u prethodnom periodu, kao i sprovedenih reformi na institucionalnom nivou.

„Najšire posmatrano, liberalizacija kretanja kapitala, tržišta nekretnina, kao i platnih usluga, svim učesnicima na finansijskom tržištu otvara veće mogućnosti izbora i dovodi do snižavanja troškova, dok je usklađivanjem domaće regulative sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obezbeđeno transparentno i bezbedno ulaganje novca i unapređen položaj Srbije u međunarodnim okvirima”, navedeno je u saopštenju NBS.

U saopštenju se pominju i da su u oblasti koja se odnosi na kretanje kapitala i tekuća plaćanja izvršene značajne izmene domaćih propisa, kojima je obezbeđena konkretna korist građanima i privredi.

„Liberalizacijom tekućih plaćanja i, u okviru kapitalnih poslova, direktnih investicija, dugoročnih portfolio ulaganja i dugoročnih kredita, kratkoročnih prekograničnih kreditnih poslova koje obavljaju banke, kao i kratkoročnog zaduživanja po komercijalnim kreditima i po finansijskim kreditima koji su namenjeni za finansiranje uvoza, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i refinansiranje, kao i potpunom liberalizacijom kratkoročnih finansijskih kredita i kratkoročnih portfolio investicija prema zemljama Evropske unije - izvršeno je osavremenjavanje propisa koje je dodatno uticalo na pozitivne ekonomske rezultate zemlje”, navela je NBS.

U oblasti platnog sistema Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, postigla je, po oceni NBS, verovatno i najveći napredak u okviru ovog poglavlja, imajući u vidu da se Zakon o platnim uslugama kojim se uređuje ova materija primenjuje još od 2015.

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama 2018. nastavljeno je dalje usaglašavanje pravnog okvira sa propisima Evropske unije kojima se uređuju uporedivost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promena platnog računa i pravo na platni račun sa osnovnim uslugama, podseća NBS.

„Uvođenjem brojnih novina ovaj zakon predstavlja dobar primer za to kako usklađivanje domaćeg zakonodavstva s propisima Evropske unije donosi direktne koristi građanima i privredi, što je uvek u fokusu Narodne banke Srbije. Ovim zakonom naš pravni okvir uskladili smo s četiri veoma značajna propisa Evropske unije u oblasti platnog sistema, i to s propisima kojima se uređuju platne usluge, konačnost poravnanja u platnim sistemima, elektronski novac, pravo na platni račun s osnovnim uslugama i uporedivost naknada”, navedeno je u saopštenju.

Centralna banka podsetila je da je povećana konkurencija u domenu pružanja platnih usluga, pa tako pored banaka sada na tržištu Srbije posluje 13 platnih institucija i dve institucije elektronskog novca.

I u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Srbija je postigla značajan napredak u usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije, imajući u vidu da je donela novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim je izvršeno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa relevantnim preporukama FATF (Financial Action Task Force – međunarodnog tela koje usvaja globalne standarde u ovoj oblasti) i Četvrtom Direktivom (EU) 2015/849, podsetili su u saopštenju, prenosi Tanjug.

„Posebno je značajno to što je Republika Srbija u vrlo kratkom roku u potpunosti sprovela Akcioni plan FATF iz februara 2018, a u mnogim oblastima otišla i korak dalje od onoga što je traženo ovim akcionim planom. Navedeno je potvrdio i FATF u svom javnom saopštenju objavljenom nakon plenarnog zasedanja tog tela u junu 2019. godine, čime je istaknut značajan napredak koji je Srbija postigla u poboljšanju svog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, potvrđujući na taj način da su mehanizmi u ovom domenu značajno ojačani”, jedna je od ocena u saopštenju. Takođe, ocenjeno je da je osigurana politička posvećenost na najvišem nivou, kao i da su obezbeđeni institucionalni kapaciteti za održivost reformi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U dosadašnjem procesu ispunjavanja kriterijuma za članstvo i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, Narodna banka Srbije je preduzela važne korake ka potpunoj harmonizaciji domaćih propisa sa relevantnim propisima Evropske unije, doprinoseći unapređenju privrednog ambijenta i razvoju usluga koje će biti kvalitetnije, raznovrsnije i dostupnije građanima, ocenjuju u centralnoj banci.

A u prilog takvoj oceni navode da su osim Poglavlja 4 - Slobodno kretanje kapitala, koje je danas otvoreno, u proteklom periodu otvorena i dva poglavlja u kojima je NBS prvonadležna i to Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika na Međuvladinoj konferenciji u decembru 2018, a Poglavlje 9 - Finansijske usluge na Međuvladinoj konferenciji u junu 2019.

Pored toga, na Međuvladinoj konferenciji u decembru 2018. otvoreno je i Poglavlje 18 - Statistika, u kojem Narodna banka Srbije, kao jedan od odgovornih proizvođača zvanične statistike, ima značajnu ulogu.

NBS još poručuje da navedenim zadacima i principima ostaje posvećena u daljem toku pregovora, a imajući u vidu svoje strateško opredeljenje da kontinuirano unapređuje domaći pravni okvir u skladu s međunarodnim standardima i propisima Evropske unije, uz uvažavanje specifičnosti domaćeg tržišta i da to bude uvek u korist naših građana i privrede.

 

 

Devet članica EU iznelo predlog oko nove metodologije o proširenju

55 odsto građana Srbije veruje da je korupcija široko rasprostranjena

'Megatrendizacija' obrazovanja u Srbiji

Jeremić: Ako istrajemo u bojkotu lažnih

Domaćinstva prošle godine trošila 64.481 dinar mesečno

Pomoć građana Srbije za Albaniju

Više opcija u igri za snabdevanje Srbije ruskim gasom u 2020.

Lukašenko u poseti Beogradu

Lutovac optužuje "centre moći" u Gradskom odboru, omladina čeka objašnjenje

Srbija očekuje da otvori nova pregovaračka poglavlja u decembru

Cerar: Evrointegracije glavni projekat

Kazna doživotnog zatvora danas stupa na snagu

Ko je za Evropu nevažan, a ko važan u opoziciji

 

 

 

second_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_button