glavniBanner
Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi

 

Homepage Übersetzung  

ivica Unmik-t brisel
bramerc mediji msp11 telefon1 sladjana mijailovic

Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second

Novi kodeks: Burek zabranjen na šalteru 

izvor: evn   foto: vn                                                                             07.12.2017

 pauza

 

Šalterski službenici u opštinama, ćate u matičnim uredima ili imovinskim službama ubuduće će prema strankama morati da se ophode u skladu s kodeksom ponašanja. Na taj način građani će biti pošteđeni masnih bureka po radnim stolovima, ali i zamandaljenih šaltera po isteku pauze. Svi će morati da zaborave nedolično obraćanje i nepoštovanje kako između kolega, tako i onih koji su pokucali na njihova vrata.

Marko Tomašević, iz Stalne konferencije gradova i opština, objašnjava da bi svaka opština u Srbiji trebalo da donese svoj kodeks ponašanja službenika i nameštenika u kojem će predvideti pravila u skladu sa svojim prioritetima, potrebama, običajima i dosadašnjom praksom. Sam nacrt pripremiće opštinska, odnosno gradska uprava uz konsultacije sa drugim organima, službama i organizacijama ukoliko oni postoje, a potom će veće predložiti taj akt na usvajanje skupštini opštine ili grada.

- On ne obuhvata i zaposlene u privrednim društvima, preduzećima, ustanovama, javnim agencijama, fondovima i fondacijama, ali se tiče i zaposlenih u pravobranilaštvu, kod zaštitnika građana, u posebnim službama, organizacijama - kaže naš sagovornik.

U kodeksu postoje dve vrste pravila. Prva su prvenstveno zasnovana na načelu zakonitosti, nepristrasnosti ili objektivnosti, ali obuhvataju i niz drugih načela i pravila koja su definisana drugim posebnim zakonima, kao što su zakoni o zaštiti podataka o ličnosti ili o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Međutim, ključna pravila su, ipak, ona koja definišu konkretno ponašanje službenika u odnosu prema strankama, saradnicima i organizaciji, odnosno jedinici lokalne samouprave, koja nisu definisana nijednim zakonom ili podzakonskim propisom.

- Pod tim pravilima podrazumevamo ona koja utiču na podizanje ugleda lokalnih samouprava - objašnjava Tomašević. - S obzirom na to da je ovaj kodeks namenjen i građanima, on mora da bude lako čitljiv i razumljiv dokument koji treba da sadrži jasne smernice o tome kakvo postupanje i ponašanje službenika i nameštenika imaju pravo da očekuju u pitanjima koja se odnose na njihova prava, interese i obaveze.

Kao tipične primere ponašanja koji su definisani Modelom kodeksa, Tomašević navodi najpre pravila poštovanja drugih i učtivost službenika, standard poslovne komunikacije, pravila u vezi sa slanjem podnesaka i elektronske komunikacije, standarde odevanja na radnom mestu, urednost radnih prostorija i slično.

- To podrazumeva ljubazno i kooperativno ponašanje od službenika, definisane rokove za odgovaranje na poruke primljene od građana, pismeno izvinjenje u slučaju greške službenika, a, sa druge strane, reguliše međusobni odnos službenika, standarde odevanja na radnom mestu, urednost službenih prostorija, poštovanje radnog vremena.

FUNKCIONERI 

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika se ne odnosi na funkcionere, ali to svakako ne ograničava pravo svake opštine da uredi posebnim aktom i njihovo ponašanje. SKGO je još 2004. godine pripremila i objavila Etički kodeks funkcionera koji je potom i prihvaćen u više od 120 lokalnih samouprava.

novosti.rs

 

Brine to što vole mladi

Današnja BiH u očima 'Dayton generacije'

Brod plovi oko Liberlenda

Trećina dece u Srbiji na liniji siromaštva

Nemački bundesver: EU se raspada do 2040. godine

Izbeglice u Srbiju donele carsku Rusiju

Bogatstvo u Jadru kraj Loznice: Litijum je srpska nafta

Mimara radio za Amerikance

Pošto Dejtonski sporazum?

Potraga za blagom zlatnog Solotnika

Pomeranje kazaljki kroz istoriju: Od "ratnog" do "božjeg" vremena

Hutovo blato, opet, izgorjelo

Crnogorska mobilna kultura

Carinici za 14 sekundi pronađu svaki skriveni tovar

Alas ponos "srpske NASA"

Mladima su kockarski portali nadohvat ruke

Slovenija od 2030. izbacuje automobile s motorima na benzin i dizel

„Špigl“: Zagreb najdosadniji evropski grad, podseća na nemačku provinciju

 

 

 

second_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_button