glavniBanner
second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button

 

Homepage Übersetzung  

europol prisluskivanje mile kinezi
ustavni sud policija7777 trgovina partizan22 otpadne vode Kosarkasice22

Second Second Second Second Second Second Second Second Second

Pojedinci u Crnoj Gori izmišljaju istoriju

izvor: agencije     foto:                                                                                 28.06.2019

podmaine

Iako još nije sasvim jasno kako se Venecijanska komisija (VK) opredelila prema Zakonu o slobodi veroispovesti, kojim vlasti u Crnoj Gori pokušavaju da otmu svu imovinu Srpske pravoslavne crkve, profesori prava ukazuju na činjenicu da mišljenje iz Venecije nije obavezujuće.

Osim toga, Venecijanska komisija nije ulazila u istorijske činjenice, pa izgleda da su pojedinci u Crnoj Gori uspeli delimično da nametnu neke izmišljene „podatke”h kao istorijske.

U mišljenje Venecijanske komisije su unete i odredbe Ustava Crne Gore iz 1905. godine koje govore o autokefalnosti Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je navodno ukinuta aktom Regenta Aleksandra Karađorđevića 1920. godine. To je navedeno na 16. strani mišljenja Venecijanske komisije, u njenom originalu na engleskom jeziku. Istorijski deo u mišljenju VK je baziran na informacijama koje su dobili od državnih vlasti, a ne od predstavnika Mitropolije crnogorsko-primorske SPC”, kaže za „Politiku” dr Dalibor Đukić, docent na predmetu Crkveno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Nažalost, nisu objavljeni drugačiji stavovi prema ovom pitanju, koje spada isključivo u domen autonomnog crkvenog prava, a ne ustavnog prava (ili uopšte državnog, svetovnog prava).

Mišljenje sadrži i stav da je imovina koju su verske zajednice koristile do 1. decembra 1918. godine bila u državnoj svojini. Ove tvrdnje nisu potkrepljene pozivanjem na konkretne pravne propise. Razlog je, naravno, to što oni ne postoje. Iako je ovo pitanje koje nema praktičan značaj, potrebno je još jednom ponoviti da sa aspekta pravoslavnog crkvenog prava u Crnoj Gori nikada nije postojala autokefalna pravoslavna crkva, pa samim tim nikada nije ni ukinuta. Imovina eparhija u Crnoj Gori bila je u njihovoj svojini, o čemu svedoči i popis zatečene državne imovine iz 1919. godine i ostala je u njihovoj svojini i nakon stvaranja SPC. Ako se budu primenjivali savremeni međunarodni standardi kojima se štiti neprikosnovenost prava svojine, tako će ostati i u budućnosti”, kaže dr Đukić.

Evropska komisija za demokratiju kroz pravo, poznata široj javnosti kao Venecijanska komisija, usvojila je 23. juna na svojoj 119. plenarnoj sednici mišljenje o crnogorskom predlogu zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica.

Sadržaj ovog akta, koji ima savetodavni karakter i formalnopravno nije obavezujući, izazvao je oprečne komentare u javnosti. Razlog je činjenica da je mišljenje tako formulisano da pruža osnov predlagačima, ali i kritičarima spornog predloga, da njim budu donekle zadovoljni. Komisija je pozdravila napore crnogorskih vlasti da modernizuju zakonodavstvo kojim je uređena oblast verskih sloboda, kao i mnoga druga liberalna rešenja koja taj predlog sadrži”, kaže dr Đukić.

Najviše pažnje privukli su komentari i predlozi VK u vezi sa pitanjem imovine verskih zajednica u Crnoj Gori.

Naime, u skladu sa čl. 62. i 63. predloga zakona, bilo bi omogućeno državi da se bez sudskih i precizno definisanih administrativnih procedura upiše kao imalac prava svojine nad svim verskim objektima koji su izgrađeni ili su se nalazili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. S tim u vezi, VK je iznela nekoliko primedbi i preporuka. Ona stoji na stanovištu da se prenos prava svojine nad imovinom verskih zajednica može sprovesti samo nakon donošenja konačne odluke sudskih organa ili organa uprave. Komisija preporučuje da se predlogom zakona precizira koji propisi materijalnog i procesnog prava će biti primenjivani i da se izričito garantuje pravo verskih zajednica da budu obaveštene i da učestvuju u postupku pred nadležnim državnim organima”, navodi Đukić.

Međutim, napominje, ako zakonodavac želi da uskladi predlog zakona sa preporukama Venecijanske komisije, on će biti prinuđen da izmeni i dopuni postojeće odredbe, i to na prvom mestu one koje se tiču imovine verskih zajednica. Praksa je međunarodnih tela da daju samo okvirne preporuke i da upućuju na načela međunarodnog prava koja su države u obavezi da poštuju. To znači da zakonodavac može samostalno da proceni na koji način će izvršiti usklađivanje određenog pravnog akta sa preporukama međunarodnih ekspertskih tela i foruma. „Od ključnog je značaja da se sporni Predlog zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica izmeni tako da onemogući eventualne zloupotrebe administrativnih procedura i upravnog postupka i da obezbedi efikasne pravne lekove verskim zajednicama u slučaju da one smatraju da su im prava povređena”, objašnjava naš sagovornik.

 

 

Preporuka Venecijanske komisije Crnoj Gori

Vlada Crne Gore: Nije planirano jednostrano oduzimanje verske imovine

SPC u Crnoj Gori traži povlačenje Prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti

Afere i opozicioni sukobi odlažu dogovor u Crnoj Gori

EK o Crnoj Gori: Korupcija, neriješeni napadi na novinare, afera 'koverat'

Trinaest godina nezavisnosti Crne Gore: Jesu li ispunjena očekivanja?

Prijete novi mafijaški obračuni u Crnoj Gori?

Demonstracije ispred ulaza u RTCG

Protesti u Podgorici: Najavljen 'novi pritisak na vlast'

Đukanović pozvao EU da ne prepušta Zapadni Balkan Rusiji

Održan protest "Odupri se 97.000": Nezadovoljni građani uzvikivali "Mi smo država"

 

 

 

second_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_button