glavniBanner
second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button

 

Homepage Übersetzung  

pristina dacic-zaharova 1od5  222
Rusevine studenti hemofilija med tomic77 gordic

Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second

Konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja u regionu   

izvor: agencije  foto:                                                                                                              17.04.2019

mip 

Ministarstvo kulture i informisanja, 14. aprila, raspisalo je konkurs radi pružanja finansijske podrške proizvodnji medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku, očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Konkurs je otvoren do 10. maja 2019. godine.

Pravo učešća na Konkursu ima izdavač medija čiji je medij registrovan u navedenim zemljama i pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama. Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij. Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

Učesnik Konkursa ne može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat. Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 21.000.000,00 dinara.

Za učešće u radu komisije, pozivaju se zainteresovani medijski stručnjaci, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji. Uz predlog za člana komisije dostavlja se i njegova biografija i kontakt. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Konkurs se sprovodi na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Odluke ministra. Konkurs je raspisan 14. aprila i traje do 10. maja 2019. godine. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

O načinu prijavljivanja, kriterijumima ocenjivanja projekata, rokovima i potrebnoj dokumentaciji više na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

 

 

Sve više radnika sa Balkana u Nemačkoj

Bukvar za sve Srbe ma gde živeli

Poziv najuspešnijim stručnjacima iz dijaspore da pomognu razvoj Srbije

Poziv najuspešnijim stručnjacima iz dijaspore da pomognu razvoj Srbije

Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Broj tražilaca azila u EU pao za 11%

EU traži 3,8 miliona novih radnika, samo Nemačka preko million

Dogovorena repatrijacija srpskih zatvorenika iz Austrije

Ostaje li BiH bez radnika zbog masovnih odlazaka?

Srpska kuća otvorena u Crnoj Gori

Konkurs za projekte u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu

 

 

 

second_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_button