glavniBanner
Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi Banner468x60-naslovna-drugi
sud
zastave3
eu5
vucic-tusk1
bolsoj kompjuteri zreb andjlekovic
zeleznice

Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second

Putne isprave/ Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava/Usvojenje deteta

izvor: stranac                                                                  

 

Putne isprave

- BIOMETRIJSKI PASOSI  PODNOSENJE ZAHTEVA
-
BIOMETRIJSKI PASOSI  UKOLIKO JE VAZEI PASOS SRBIJE NESTAO
-
PASOSI NA OBRASCU SRBIJE
-
NESTANAK PASOSA - PUTNI LIST ZA POVRATAK U SRBIJU

BIOMETRIJSKI PASOŠI – PODNOŠENJE ZAHTEVA

Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti jedino ukoliko je prethodno zakazan termin za podnošenje zahteva. Termin za podnošenje zahteva se može zakazati isključivo elektronskim putem.
Molimo da pre zakazivanja termina proverite da li posedujete potrebna dokumenta za podnošenja zahteva. Za svako lice je potrebno da se zakaže poseban termin. Isto važi i za maloletnu decu (uključujući i bebe). Zahtev za biometrijski pasoš se neće moći podneti bez zakazanog termina.

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Konzularno odeljenje u vreme zakazanog termina. Ne postoje formulari za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Podnošenje zahteva traje do 30 minuta.
Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- originalno uverenje o državljanstvu, ne starije od godinu dana (na uvid)
- originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat od organa R.Srbije, ne stariji od godinu dana (na uvid)
- dokument kojim se potvrđuje identitet kao što su plavi pasoš, lična karta ili vozačka dozvola (na uvid). Lica koja već poseduju biometrijsku ličnu kartu, potrebno je da istu ponesu sa sobom.
- konzularna taksa u iznosu od 62 EUra se može platiti isključivo u gotovom .

Podnosilac zahteva će biti fotografisan u Konzularnom odeljenju tokom podnošenja zahteva.
Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca (pasoši se izrađuju u R.Srbiji). Podnosilac zahteva preuzima pasoš lično, dolaskom u Konzularno odeljenje, pošto je prethodno obavešten od Ambasade da je biometrijski pasoš urađen i dostavljen Ambasadi radi uručenja.

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost na srpskom jeziku roditelja koji nije prisutan. Uzorak izjave možete pogledati
ovde. Izjava roditelja mora biti potpisana pred notarom. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin.
Ukoliko je izjava drugog roditelja data na holandskom jeziku, neophodno je podneti prevod iste na srpski jezik čiju će tačnost potvrditi i overiti Ambasada uz naplatu konzularne takse.

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:
a) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijava prebivališta i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina)
b) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama u R.Srbiji.

Ambasada će biti u mogućnosti da navedenim kategorijama građana izda pasoš (plavi pasoš SR Jugoslavije) ili putni list. Po zakonu, dužnost je građana da ova statusna pitanja prethodno reše. Ovakvi zahtevi se u zemlji rešavaju prioritetno.

BIOMETRIJSKI PASOŠI – UKOLIKO JE VAŽEĆI PASOŠ SRJ NESTAO


Državljani R.Srbije kojima je važeći pasoš „SR Jugoslavije“g (plavi pasoš) izgubljen ili ukraden neophodno je da najpre prijave nestanak pasoša Ambasadi. Nestanak pasoša se može prijaviti lično dolaskom u Konzularno odeljenje.

Potrebna dokumenta:

- štampanim slovima popunjen i potpisan formular.
- izveštaj policije da ste prijavili krađu, odnosno gubitak pasoša
- popunjenu prijavu o nestanku putne isprave ((
MS Word ili PDF format )
- izjavu da ste izgubili pasoš (Izjava -
MS Word ili PDF format)
- jednu fotografiju koja verno odražava lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- originalni dokument za utvrđivanje identiteta (važeća lična karta ili vozačka dozvola izdata u R.Srbiji)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana
- konzularna taksa i stvarni troškovi za prijavu gubitka pasoša i oglašavanje pasoša nevažećim u iznosu od 70 EUra.


Po prijemu prijave nestanka pasoša Ambasada će pokrenuti odgovarajuću proceduru za proglašenje nestale putne isprave nevažećom.

Podnosilac zahteva će biti obavešten kada Ambasada bude primila rešenje o proglašenju pasoša nevažećim i uputiti podnosioca zahteva da na odgovarajući način zakaže termin za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Termin se ne sme zakazivati pre nego što Ambasada podnosiocu zahteva ne potvrdi da je primila rešenje o proglašenju pasoša nevažećim. Informaciju o podnošenju zahteva za biometrijski pasoš pogledajte pod “g
Biometrijski pasoši – podnošenje zahteva“g


PASOŠI NA OBRASCU „SR Jugoslavije“ (plavi pasoši


Ambasada je u mogućnosti da izda pasoš na obrazcu “SRBIJE“ (plavi pasoš) državljanima R.Srbije koji ne ispunjavaju uslove za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš a borave u Holandiji na
konzularnom području Ambasade. Zahtev za izdavanje pasoša na obrascu SR Jugoslavije (plavi pasoš) se može podneti lično dolaskom u Konzularno odeljenje.

Za izdavanje plavog pasoša potrebno je sledeće:

- dva štampanim slovima popunjena i potpisana formulara.
- stari pasoš (koji se poništen vraća stranci zajedno sa novim pasošem)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana.
- tri istovetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 centimetara, koje verno odražavaju lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- dokaz o boravku u Holandiji (dozvola boravka, važeće radne dozvole, važeće studentske vize i dr.)

Napomene:
Plavi pasoši se izdaju na deset godina, regrutima- vojnim obveznicima mlađim od 27 godina na pet godina a deci do 14 godina starosti na dve godine.

Plavi pasoši će, bez obzira na upisan datum važenja u pasošu, važiti do 31.decembra 2011.g.

NESTANAK PASOŠA - PUTNI LIST ZA POVRATAK U SRBIJU


Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u R.Srbiju i važi do mesec dana. Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Zahtev za izdavanje putnog lista se može podneti lično u Konzularnom odeljenju Ambasade.
Za izdavanje putnog lista je potrebno da se dostavi sledeće:

- dva štampanim slovima popunjena i potpisana formulara
- izveštaj policije da ste prijavili krađu, odnosno gubitak pasoša
- izjavu da ste izgubili pasoš (izjava -
MS Word ili - PDF format)
- tri istovetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 centimetara, koje verno odražavaju lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- originalni dokument za utvrđivanje identiteta (važeća lična karta ili vozačka dozvola izdata u R.Srbiji)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana
- konzularna taksa u iznosu od 40 EUro


Za dodatne informacije u vezi sa putnim ispravama obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade na E-mail
konzularno.hag@mfa.rs ili na telefon.

Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

Bez validnog dokumenta nije moguće nastaviti putovanje niti se vratiti u R.Srbiju zbog čega je o krađi ili nestanku dokumenta (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) neophodno obavestiti policiju zemlje u kojoj se naš državljanin nalazi i zatražiti izdavanje potvrde da je prijavljen gubitak odnosno krađa. U nekim od zemalja EU i potpisnica Šengenskog sporazuma policijski organi neće izdati takvu potvrdu ukoliko naši državljani ne znaju broj pasoša, lične karte ili vozačke dozvole, pa je poželjno da kod sebe imaju fotokopiju dokumenta ili da bar znaju broj isprave čiju krađu prijavljuju. Prijava nestanka isprava se ne može obaviti u nekoj drugoj zemlji EU čiji organi, sa pravom, odbijaju da izdaju potvrdu o nestanku isprave. Lice koje prelazi unutrašnju granicu Šengenskog područja i ulazi na teritoriju bilo koje zemlje potpisnice bez putne isprave čini prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u iznosu od 200 do 1200 eura.
Po dobijanju potvrde iz policije o prijavi nestanka ili krađe putne isprave neophodno je da se naši državljani obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije u zemlji u kojoj su ostali bez dokumenata, u cilju izdavanja putnog lista, dokumenta sa kojim se mogu vratiti u R.Srbiju. Napominjemo da diplomatsko-konzularna predstavništva R.Srbije u drugoj državi EU nisu nadležna za izdavanje putnog lista, a posebno je delikatan slučaj kada naši državljani nisu ni prijavili nestanak isprava. Sa putnim listom se ne može putovati u druge zemlje, jer ovaj dokument važi isključivo za povratak u Srbiju. Važno je znati da bezvizni režim EU ne važi i za putne listove, za većinu zemalja EU, pa je potrebno, pre povratka u Srbiju, pribaviti vize zemalja kroz koje će se tranzitirati.

U slučajevima kada su naši državljani ostali bez novčanih sredstava ili kada ih nemaju dovoljno da plate novčane kazne za učinjeni prekršaj u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma, zbog čega su im, na osnovu zakona zemalja prijema, u cilju obezbeđenja privremeno, zadržane putne isprave, postoji mogućnost da rodbina ili prijatelji uplate novac na račun najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije, koje im potom može ispltaiti novac na ruke ili da se obrate Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu, gde će dobiti precizne informacije kako da se, u svakom konkretnom slučaju, najbrže dostavi novac.

Usvojenje deteta

Strani državljani mogu usvojiti dete u Republici Srbiji samo ako se ne mogu naći usvojitelji među državljanima Srbije i kada je od strane nadležnog organa Srbije procenjeno da je usvojanje od strane stranog državljanina u najboljem interesu deteta.

Strani državljani uz zahtev za zasnivanje usvojenja moraju da prilože sledeća dokumenta:

1. Kratka biografija
2. Ocena ovlašćene socijalne službe, prema mestu boravka lica zaintresovanih za usvojenje, o podobnosti za usvojenje deteta, sa dokazom da konkretna socijlana služba može vršiti takvu vrstu obrade
3. Dokaz da budući usvojitelji ispunjavaju uslove za usvojenje po propisima svoje države
4. Izvodi iz matične knjige rodjenih
5. Izvod iz matične knjige venčanih
6. Dokaz da se ne vodi istražni postupak i da ne postoji krivični dosije
7. Dokaz da nisu osudjivani
8. Uverenje lekara o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
9. Dokaz o zaposlenju, primanjima, imovini i uslovima stanovanja
10. Uverenja o državljanstvu ili fotokopije pasoša
11. Fotografije


Dokumenta moraju da budu u originalu, overena pečatom Apostille i prevedenia na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. Zahtev sa dokumentacijom se dostavlja nadležnom organu Republike Srbije na sledeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije
Sektor za socijalnu zaštitu
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Srbija

 

 

second_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_button